Algemene Voorwaarden van Mom Moves

Deze Algemene Voorwaarden Mom Moves zijn van toepassing op iedere training. Door je aan te melden voor een proefles of het kopen van een lessenkaart, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden van Mom Moves, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Mom Moves.

Aansprakelijkheid

 1. Mom Moves, haar medewerkers en trainers/docenten zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training.
 2. Deelname aan de trainingen/lessen van Mom Moves geschiedt op eigen risico. De trainingen van Mom Moves, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. Deelname aan de Mom Moves training is geheel op eigen risico.
 3. Het is bij de deelnemer bekend dat je je hebt ingeschreven voor een programma met fysieke inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, cardiotraining, gymnastiek. Met het oog op jouw deelname aan het programma onthef je hierbij de organisatie van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit jouw deelname aan de training of het gebruik van de faciliteiten. Het is voor jou duidelijk dat je eventueel blessures/letsel op kunt lopen naar aanleiding van jouw deelname aan de training en ontheft hierbij de organisatie Mom Moves van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door enige vorm van blessure/letsel ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na jouw deelname aan de training.
 4. Mom Moves is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen.
 5. Mom Moves is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de bezittingen van de deelnemer.

De training

 1. Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook het feit of je wel of niet zwanger bent, dient te worden gemeld aan de docent.
 2. Adviezen van trainers/docenten zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd door de deelnemer.
 3. Tijdens de les luistert de deelnemer goed naar haar lichaam.
 4. De deelnemer heeft kennisgenomen van de “Tips en huisregels” op de site: Tips en huisregels Mom Moves

Lessenkaart/Abonnement en Lesrooster

 1. Het kan voorkomen dat een training niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Via mail en sms contact wordt de deelnemer vooraf op de hoogte gebracht.
 2. Mom Moves behoudt het recht om de trainingen maximaal 21 aaneensluitende dagen te annuleren zonder enige vorm van restitutie. Dit kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld een periode achter elkaar slecht weer is. De deelnemer kan de trainingen op een ander moment volgen, maar wel voor het einde van de geldigheid van de lessenkaart.
 3. In de vakanties behoudt Mom Moves normaal een uitgebreid rooster, maar kan er sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lessen zijn.
 4. Mom Moves biedt flexibele lessenkaarten aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurt, komen de lessen te vervallen. Mom Moves biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste lessenkaart te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen. Voor de abonnementen geldt dat er een maand opzegtermijn is. Dus opzeggen in een bepaalde maand betekent contributie betalen tot en met de maand daaropvolgend. De credits (lessen) bij een abonnement zijn per kalendermaand. Overgebleven credits schuiven niet mee naar de volgende maand. 
 5. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Lessenkaarten en abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les. Bij overtreding kan € 151,00 euro in rekening worden gebracht (regeling diefstal).
 6. Mom Moves behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen. Hoewel het rooster normaal alleen wordt uitgebreid, accepteert de deelnemer dat het rooster zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie, mits Mom Moves blijft voldoen aan het wekelijks aanbieden van één of meerdere lessen. Op nationale feestdagen vinden er geen lessen plaats.
 7. Mom Moves biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag na aankoop van een lessenkaart, cursus of abonnement.
 8. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed. De deelnemer kan tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos annuleren/annuleren via het ledenportaal/lesrooster online of via de Mom Moves App. Restitutie is niet mogelijk en de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.
 9. Lessenkaarten/Abonnementen kunnen éénmaal worden gepauzeerd rondom de bevalling. Vaker stilzetten ivm vakantie oid is niet mogelijk.
 10. De lessenkaart of het abonnement gaat direct in na betaling.

Toestemming publicatie foto’s en video’s

De deelnemer/cursist geeft toestemming voor publicatie van foto en film materiaal van de cursist op (social) media en de website van Mom Moves. Tijdens de training/cursus kunnen er foto- en filmopnames gemaakt worden voor PR doeleinden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor je schade kunt ondervinden. Er worden bij  foto’s en video’s nooit namen geplaatst. De beelden die gebruikt worden geven zoveel mogelijk een indruk weer van de sportles/cursus zonder dat iemand heel duidelijk en herkenbaar in beeld gebracht wordt. Bij beeldmateriaal waar dit wel het geval is zal altijd vooraf mondeling/schriftelijk toestemming gevraagd worden. De deelnemer/cursist kan altijd aangeven (via info@mommoves.nl) niet te mee te willen werken aan het plaatsen van enig beeldmateriaal. Deze mogelijkheid wordt ook regelmatig aangegeven tijdens de trainingen en dit wordt uiteraard gerespecteerd.
De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere deelnemers foto’s maken tijdens lessen. Daar hebben wij geen invloed op.

Algemeen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Mom Moves is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Mom Moves te accepteren.
 3. Mom Moves is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.
Scroll naar boven